Προσευχή στο γεύμα

Τελείται πριν και μετά το μεσημεριανό γεύμα. Ευχή πριν το γεύμα: Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομά ...

Page 833 of 837 1 832 833 834 837