ΕΛΛΑΔΑ

Επίδομα 534 ευρώ: Νέες πληρωμές μέσα στην εβδομάδα για την αποζημίωση ειδικού σκοπού

Πληρώνονται μέσα στην εβδομάδα και συγκεκριμένα στις 11 Νοεμβρίου, 4.566 εργαζόμενοι από αναστολές και ΣΥΝ – ΕΡΓΑΣΙΑ την αποζημίωση ειδικού σκοπού (επίδομα 534 ευρώ).

Την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου θα πληρωθούν οι 4.566 δικαιούχοι και εργαζόμενοι που έχουν ενταχθεί στον μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ τον Σεπτέμβριο, την αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 534 ευρώ.

Ειδικότερα ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης ενέκρινε την πληρωμή 1.810.447,06 ευρώ για 4.566 δικαιούχους, που αφορούν, αναλυτικά: α) σε αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων κατά τον μήνα Σεπτέμβριο, προκειμένου για την πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα δύο ευρώ (1.555.452,00€) στους δικαιούχους, το σύνολο των οποίων ανέρχεται στους τρείς χιλιάδες εξακοσίους έντεκα (3.611). β) σε εργαζομένους ενταγμένους στον Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ για τον μήνα Σεπτέμβριο, προκειμένου για την πληρωμή της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας ύψους διακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ και έξι λεπτών (254.995,06 €) στους δικαιούχους, το σύνολο των οποίων ανέρχεται στους εννιακοσίους πενήντα πέντε (955).

Σχετικά Άρθρα

Back to top button