Θρησκεία

Η επίκληση που ζητάμε την βοήθεια και τις πρεσβείες της Θεοτόκου και των Αγιών

Της Παναγίας Αχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και

αειπαρθένου Μαρίας μετά πάντων των αγίων μνημονεύσαντες,

εαυτούς και άλλήλους και πασαν την ζωήν ημων

Χριστώ το Θεό παραθώμεθα, Αμήν.

Με την επίκληση αυτή ζητούμε τη συνεργασία,

την μεσιτεία και τις πρεσβείες της Θεοτόκου

και των Αγίων.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button